12 Eixos prioritaris per tots

Pla local de Seguretat i Civisme: 

 • Dotar dels 65 efectius del servei de policia local que corresponen a una ciutat de 46.000 habitants, consolidant un model de policia de proximitat (policia de barri) i modernitzant els mitjans tecnològics amb la instal·lació de càmeres de videovigilància en espais problemàtics. 
 • Cal sensibilitzar i també fer complir les ordenances de civisme i de patinets.

Sanson:

 • Reconversió de l’espai de l’antiga cimentera en una nova activitat neta amb valor afegit, que aporti llocs de treball i que sigui un focus de creació i talent; recuperant i descontaminant aquest espai abandonat i encaixant amb el seu entorn natural. 

Les famílies i la gent jove han de poder seguir vivint a Sant Feliu: 

 • Desenvolupar el planejament dels polígons industrials de la Riera de la Salut, guanyant sòl d’equipaments, zones verdes i una gran quantitat d’habitatge social de lloguer i compra; resolent el problema del risc d’inundació riera avall; permetent una bona connexió entre els barris de la ciutat i una bona transició entre el nucli urbà i Collserola. Aquest nou planejament no ha d’afectar a les zones verdes i d’equipaments del barri del Mas Lluí.
 • Construcció de 160 nous habitatges socials de lloguer i compra en diferents àmbits de Sant Feliu durant els propers 4 anys. 

Serveis municipals bàsics que funcionin: 

 • El bon funcionament dels serveis de neteja, jardineria, manteniment de l’espai públic i dels equipaments és una prioritat.
 • L’eficiència i la sostenibilitat 

Atenció i bona administració: 

 • L’Ajuntament ha de ser l’administració més propera i amable al servei de la ciutadania i cal que posi els mitjans necessaris per a una bona atenció i una bona gestió i acompanyament. 
 • No pot ser que la burocratització es converteixi en un laberint sense sortida per a la vida i l’activitat.  

 

Eix Verd al Pla:

 • Desenvolupar un passeig de vianants per al lleure seguint el traçat del carrer del Pla, a llindar amb el Parc Agrari, connectant amb els termes municipals de Sant Joan i Molins. 

 

Inclusió:  

 • Volem una ciutat cohesionada i que no deixa a ningú enrere, que es basi en la convivència i el respecte a la diferència. 
 • Cal continuar treballant perquè les identitats de gènere, l’orientació sexual, la procedència, les creences, l’edat o una discapacitat, no siguin motiu de discriminació a la nostra societat. 

 

Salut: 

 • Promoure un nou Centre d’Urgències d’Atenció Primària (CUAP Rambla) a l’antic camp de futbol de la Rambla. 
 • Promoure el retorn del Servei de Pediatria al CAP El Pla. 
 • Aconseguir la planificació d’una nova Residència per a Gent Gran. 

 

Impuls a la Cultura: 

 • Dotar dels recursos i les eines necessàries per a què els teixit cultural santfeliuenc pugui seguir bategant amb força. 
 • Creació d’un equipament social i cultural a l’edifici de l’antiga Escola Tramuntana. 
 • La Fira ha de ser un esdeveniment que giri al voltant de l’Exposició Nacional de Roses i de l’activitat comercial i cultural de Sant Feliu; donant facilitats a qui s’organitza per impulsar-ho. 
 • Posar en valor i donar a conèixer el nostre patrimoni històric, cultural i natural. 
 • Incrementar l’oferta formativa del Servei Local de Català i recuperar i enfortir les activitats per a promocionar-ne l’ús social. 
 • Creació d’un espai d’identitat i memòria de Sant Feliu (Museu). 

 

Educació: 

 • No hi pot haver diferències de qualitat entre les escoles bressol públiques ni desigualtats desproporcionades entre persones educadores que hi treballen. 
 • Desenvolupament del programa escolar d’Auxiliar de Conversa en Anglès. 
 • Manteniment dels equipaments educatius. 
 • Posada en marxa de l’Escola d’Hostaleria a Can Bertrand. 

 

Oportunitats: 

 • Ens cal generar progrés econòmic per a generar progrés social. 
 • Impuls i humanització del polígon El Pla, promovent canvis normatius per a la implantació de noves activitats i fent-hi arribar el Trambaix. 
 • Promoure la creació de nova activitat en els espais industrials pendents de desenvolupament. 
 • Facilitar l’activitat al comerç per afavorir-ne el seu manteniment i la nova implantació. 

 

Capitalitat: 

 • Sant Feliu de Llobregat és i ha d’exercir de capital de la comarca del Baix Llobregat. 
 • Cal que estigui ben comunicada i sigui fàcil moure-s’hi. 
 • Ha de ser receptora de nous serveis supramunicipals. 
 • Ha d’esdevenir una ciutat atractiva per a les persones i l’activitat.