Acord entre PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA, TOTS SOM SANT FELIU i VEÏNS PER SANT FELIU per a la constitució del nou govern a l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

 

El 28 de maig de 2023 la ciutadania de Sant Feliu de Llobregat, amb el seu vot democràtic, va apostar pel canvi en el govern municipal i per la transformació de les polítiques públiques impulsades des de l’Ajuntament.

El resultat electoral va manifestar aquesta voluntat popular mitjançant el suport a candidatures de caràcter municipalista, les quals van fer de la millora de la ciutat i de la recuperació dels serveis públics el comú denominador de les seves propostes programàtiques.

El resultat inequívoc expressat a les urnes del passat dia 28 atorga a les forces polítiques signants la responsabilitat de conformar aquest nou govern municipal. Un nou equip de govern que tindrà com a eix bàsic de la seva actuació la recuperació i dignificació dels serveis públics, la posada al dia de la via pública, la gestió responsable i curosa dels diners públics, l’impuls consensuat dels grans projectes de futur de la ciutat i la projecció social, política i econòmica de Sant Feliu de Llobregat com a capital del Baix Llobregat.

Unes línies de treball que les tres forces polítiques signants es comprometen a impulsar amb transparència, amb retiment de comptes i amb l’impuls de la participació ciutadana i el debat públic. De la mateixa manera es comprometen a dignificar la tasca dels grups polítics de l’oposició, en tant que expressió de la voluntat popular dels santfeliuencs i santfeliuenques, els quals també han de poder participar de forma efectiva en els debats i decisions que marcaran el futur de la ciutat.

 

Fonaments

 • PSC, TOTS SOM SANT FELIU i VEÏNS acorden constituir un equip de govern conjunt que expressi la voluntat de canvi expressada per la ciutadania el passat 28 de maig i que doti el nou equip de govern de la majoria necessària per impulsar una acció de govern de transformació i de futur.
 • PSC, TOTS SOM SANT FELIU i VEÏNS fan evident que els valors que inspiren la seva actuació es fonamenten en la concepció de la ciutat com a espai de llibertat, progrés i benestar compartit; en la cohesió i la justícia social, en la generació d’oportunitats i progrés; en la cohesió i la vertebració social; en la cultura com a element generador de ciutadania i en la democràcia, la transparència i a la participació efectiva dels ciutadans i ciutadanes en els afers públics municipals.

 

Objectius programàtics

 • Garantir un model de ciutat en el qual tothom pugui viure amb dignitat i que generi oportunitats de desenvolupament individual i collectiu per a totes les persones, independentment de les seves condicions de partida.
 • Reforçar els serveis públics i l’exercici dels drets de ciutadania en els àmbits de l’educació, la cultura, l’esport i els serveis socials per tal de reforçar la cohesió social de Sant Feliu.
 • Garantir la transparència i la participació de la ciutadania en l’administració i govern municipals a través del conjunt d’eines a l’abast de l’Ajuntament.
 • Dignificar els serveis de manteniment de la via pública, jardineria i recollida de residus.
 • Impulsar una política ambiciosa de desenvolupament econòmic i de promoció de la ciutat que posi a treballar tots els actius de la ciutat per generar noves oportunitats de progrés i benestar per als veïns i veïnes de Sant Feliu.
 • Desenvolupar les accions necessàries per garantir l’adaptació de la ciutat a les condicions generades per la crisi climàtica.
 • Impulsar el nou pla d’equipaments de la ciutat i realitar el manteniment i la millora dels existents.
 • Definir el projecte urbanístic per a la urbanització de la superfície del soterrament amb lideratge municipal i la implicació en el debat del conjunt de la ciutadania de Sant Feliu.
 • Impulsar la reordenació urbana de les àrees del Torrent del Duc, de la Riera de la Salut, de la finca de la casa Monmany i dels terrenys de l’antiga cimentera Sanson garantint el model de ciutat compacta, cohesionada i sostenible.
 • Reforçar les polítiques de civisme i de seguretat municipals des d’una perspectiva integral, tot manifestant que la seguretat és un element indestriable de la llibertat individual i collectiva, la cohesió i la justícia socials.
 • Redactar i executar del Pla Local d’Habitatge 2024-2028 que faci efectiu al dret a l’habitatge a la ciutat.
 • Reorganitzar l’administració municipal per garantir l’eficiència en la despesa pública, la dignificació dels serveis i equipaments municipals, la dignificació de la funció pública, i la direcció professionalitzada de l’administració municipal.

  

Constitució del govern de la ciutat

 

Alcaldia

PSC: Alcaldia, protocol i comunicació.

PSC: Regidoria de presidència.

PSC: Regidoria de civisme i Seguretat Ciutadana.

 

Tinences d’alcaldia (Presidència PSC)

PSC: Primera, tercera, quarta i cinquena tinença.

TOTS: Segona tinença.

VEÏNS: Sisena tinença.

 

 1. Àrea de presidència

PSC: Regidoria d’Hisenda i Personal

PSC: Regidoria de Civisme i Seguretat Ciutadana

 1. Àrea d’Atenció Ciutadana i Administració Oberta (Presidència: PSC)

      PSC: Regidoria de transparència i participació ciutadana.

PSC: Regidoria de Serveis Generals i TIC.

PSC: Regidoria de Padró, Contractació i Gestió patrimonial.

 1. Àrea de serveis a les persones (Presidència: PSC)

PSC: Regidoria de Serveis Socials.

PSC: Regidoria d’educació i infància.

PSC: Regidoria de cultura.

TOTS: Programa de memòria democràtica.

TOTS: Programa de normalització lingüística.

PSC: Regidoria d’esports.

PSC: Regidoria de joventut.

PSC: Regidoria d’Igualtat, Feminisme i LGTBI.

PSC: Regidoria de Gent Gran.

PSC: Regidoria de Persones amb Diversitat Funcional.

PSC: Regidoria de Ciutadania de Procedències Diverses.

TOTS: Regidoria de Solidaritat i Agermanaments.

PSC: Regidoria de Salut Pública i Consum.

 1. Àrea de territori, transició ecològica i planejament (Presidència: PSC)

PSC: Regidoria d’urbanisme.

PSC: Regidoria de planejament.

PSC: Regidoria de mobilitat.

PSC: Regidoria de medi ambient i adaptació al canvi climàtic.

VEÏNS: Regidoria de serveis municipals.

VEÏNS: Regidoria d’espai públic.

TOTS: Regidoria de dret a l’habitatge.

PSC: Regidoria de benestar animal.

 1. Àrea de desenvolupament econòmic i promoció de ciutat (Presidència: TOTS)

TOTS: Regidoria d’empresa, comerç, ocupació i economia social.

PSC: Regidoria d’espais d’activitat econòmica, indústria, llicències i ocupació.

PSC: Regidoria de mercats i mercat de marxants.

PSC: Regidoria d’ocupació.

PSC: Regidoria de turisme.

PSC: Regidoria d’innovació oberta.

PSC: Regidoria de desenvolupament estratègic

Lourdes Borrell

Partit dels Socialistes de Catalunya

Jaume Manyoses

Tots Som Sant Feliu

Silvestre Gilaberte

Veïns per Sant Feliu

Sant Feliu de Llobregat, 16 de juny de 2023